sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
Profesionalni
IZKUŠENA EKIPA
STROKOVNJAKOV
Opremljeni
NA VOLJO SODOBEN
STROJNI PARK
POVPRAŠEVANJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.

Projekt: Nakup nove tehnološke opreme DMG MORI DMU 50 3rd Generation

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija: Nakup opreme strojev in naprav

Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme