sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
Profesionalni
IZKUŠENA EKIPA
STROKOVNJAKOV
Opremljeni
NA VOLJO SODOBEN
STROJNI PARK
POVPRAŠEVANJE

Projekt: Nakup nove CNC stružnice

Projekt: Nakup nove CNC stružnice in digitalizacija procesa obdelave kovin v podjetju Zial d.o.o.

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo CNC stružnico in uvedli digitalizacijo v več procesih poslovanja podjetja.

Pričakovani cilji projekta:

  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
  • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
  • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
  • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.

 

Vrednost projekta: 123.885,00 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 91.833,00 eur

Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023

nextgen logo

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.