sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
Profesionalni
IZKUŠENA EKIPA
STROKOVNJAKOV
Opremljeni
NA VOLJO SODOBEN
STROJNI PARK
POVPRAŠEVANJE

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti

Politika kakovosti postavi najvišje vodstvo in je javno dostopna na spletni strani podjetja.

Na vodstvenih pregledih se preverja skladnost in ustreznost politike z vizijo vodstva o prihodnosti podjetja .

S politiko kakovosti se kot podjetje zavezujemo, da bomo dolgoročno sledili postavljeni viziji in doseganju zastavljenih ciljev za prihodnost z naslednjimi strateškimi usmeritvami:

  • Optimiziranje stroškov s ciljem zagotavljanja in ohranjanja kakovosti izdelkov,
  • Nenehno izboljševanje z namenom povečanja učinkovitosti dela in uspešnosti poslovanja, tehnologije i proizvodov,
  • Zagotavljanje zanesljivosti dobaviteljev in dobav,
  • sistematično spremljanje delovnih procesov,
  • obvladovanje poslovnih tveganj in priložnosti,
  • Ohranjati prijetno delovno okolje,
  • Stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanja s namenom doseganja višje kakovosti in razvoja.
  • Zavezujemo se nenehnemu izboljševanju kakovosti in izpolnjevanju veljavnih zahtev

Politika do okolja

V podjetju ZIAL d.o.o., za doseganje ciljev in usmeritev v okolju prijazno podjetje, pristopamo s pozitivno usmerjenim in razvojno naravnanim odnosom.

Sistem vodenja temelji na izpolnjevanju zahtev veljavnih predpisov in zakonodaje (SLO IN EU) in zahtev mednarodnega standarda ISO 14001:2015. V sistem so vključeni procesi, storitve in proizvodi podjetja.

S stalnim nadzorovanjem in obvladovanjem vplivov na okolje ter doseganjem ciljev, dosežemo učinkovito ravnanje z okoljem. V fazi načrtovanja sprememb ali inovacij izvedemo analizo in se na podlagi rezultatov se odločimo za nadaljnje ukrepe.

Na področju zdravja in varnosti pri delu se cilji prepletajo z ostalimi cilji, saj je le tako možno dosegati optimalne odločitve pri poslovanju. V primeru odstopanj, bomo uvedli kolektivne ukrep , ki bodo v skladu s sprejeto politiko, brez kakršnihkoli negativnih učinkov na okolje.