sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
sl+386 5918 2362info@zial.si Poslovni prostori: Loka 36, 4290 Tržič
Profesionalni
IZKUŠENA EKIPA
STROKOVNJAKOV
Opremljeni
NA VOLJO SODOBEN
STROJNI PARK
POVPRAŠEVANJE

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti

 

Politika kakovosti postavi najvišje vodstvo in je javno dostopna na spletni strani podjetja.

Na vodstvenih pregledih se preverja skladnost in ustreznost politike z vizijo vodstva o prihodnosti podjetja .

 

S politiko kakovosti se kot podjetje zavezujemo, da bomo dolgoročno sledili postavljeni viziji in doseganju zastavljenih ciljev za prihodnost z naslednjimi strateškimi usmeritvami:

 

 • Optimiziranje stroškov s ciljem zagotavljanja in ohranjanja kakovosti izdelkov,
 • Nenehno izboljševanje z namenom povečanja učinkovitosti dela in uspešnosti poslovanja, tehnologije i proizvodov,
 • Zagotavljanje zanesljivosti dobaviteljev in dobav,
 • sistematično spremljanje delovnih procesov,
 • obvladovanje poslovnih tveganj in priložnosti,
 • Ohranjati prijetno delovno okolje,
 • Stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanja s namenom doseganja višje kakovosti in razvoja.

 

Politika do okolja

 

V podjetju ZIAL d.o.o., za doseganje ciljev in usmeritev v okolju prijazno podjetje, pristopamo s pozitivno usmerjenim in razvojno naravnanim odnosom.

 

Sistem vodenja temelji na izpolnjevanju zahtev veljavnih predpisov in zakonodaje (SLO IN EU) in zahtev mednarodnega standarda ISO 14001:2015. V sistem so vključeni procesi, storitve in proizvodi podjetja.

 

S stalnim nadzorovanjem in obvladovanjem vplivov na okolje ter doseganjem ciljev, dosežemo učinkovito ravnanje z okoljem. V fazi načrtovanja sprememb ali inovacij izvedemo analizo in se na podlagi rezultatov se odločimo za nadaljnje ukrepe.

 

Na področju zdravja in varnosti pri delu se cilji prepletajo z ostalimi cilji, saj je le tako možno dosegati optimalne odločitve pri poslovanju. V primeru odstopanj, bomo uvedli kolektivne ukrep , ki bodo v skladu s sprejeto politiko, brez kakršnihkoli negativnih učinkov na okolje.

 

Pri vključevanju v aktivnosti za varovanje okolja vključujemo vse zaposlene, izvajalce storitev, lokalno skupnost, … Upoštevamo njihove predloge, želje in pripombe pri izvajanju našega dela.

 

Z izobraževanjem in usposabljanjem vseh naših zaposlenih za varno delo in preprečevanje nezgod ob istočasnem varovanju okolja in zdravja, skrbimo za dvig okoljske in varnostne kulture vseh nas kot tudi poslovnih partnerjev.

 

Ta politika izraža zavezo vodstva.

Cilji kakovosti in ravnanja z okoljem

 

 • Zmanjševanje odpadkov in embalaže glede na obseg proizvodnje,
 • Prepoznati in meriti vplive na okolje,
 • Nakupi sodobnejših in varčnejših strojev,
 • Obvladovanje okoljskih tveganj.

 

Podjetje Zial d.o.o si postavlja merljive cilje kakovosti in ravnanja z okoljem na naslednjih področjih.

 • Nižanjem stroškov izdelave,
 • Dobave z zahtevano kakovostjo in ravnanja z okoljem

 

Postavljene cilje se pregleduje enkrat letno na vodstvenem pregledu.